หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา

เครื่องลำเลียงวัสดุผง bulk matrial handling

เกี่ยวกับเรา

บริษัทผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา รับผลิตเครื่องจักร พร้อมบริการติดตั้ง

วางระบบควบคุมการขนถ่ายลำเลียงว้สดุผง และเม็ด โดยทีมวิศวกรเครื่องกล Aria Tech ให้สอดคล้องกับการใช้งาน โรงไฟฟ้า โรงงานพลาสติก โรงงานบรรจุอาหาร โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานยาและเวชภัณฑ์ โรงงานปุ๋ย เคมีภัณฑ์ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบลำเลียงวัสดุผงทุกประเภท 

ผู้มากประสบการณ์ในวงการวิศวกรรม การออกแบบวางระบบลำเลียง และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ช่วยตอบทุกโจทย์ความต้องการในธุรกิจประเภทการขนถ่ายวัสดุผงและเม็ด สามารถรองรับโครงการขนาดใหญ่ ให้บริการครบวงจร รวมถึง การสร้างหัวจ่ายแบบไร้ฝุ่น กำหนดตำแหน่งหัวพ่น ระบบเคลื่อนที่แบบแนวนอน-แนวตั้ง วางระบบอุปกรณ์และชุดควบคุมปรับประยุกต์ให้ผู้ใช้งานทำความเข้าใจได้ง่าย และแบบสั่งทำพิเศษ (Tailor Made) ที่สามารถสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในฐานะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ผ่านงานสร้างชิ้นผลงาน พร้อมติดตั้งมาเป็นจำนวนมาก

Aria Tech เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอโซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จครอบคลุมทุกการใช้งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการขนย้ายวัสดุผง และเม็ด เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

บริษัทออกแบบติดตั้งระบบลำเลียงวัสดุผง (เอเรียเทค)

บริษัทออกแบบติดตั้งระบบลำเลียงวัสดุผง (เอเรียเทค)

บริษัท เอเรียเทค จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการขนถ่ายลำเลียงวัตถุ

วัสดุที่เป็นผง-เกล็ด-แป้งและเม็ด อย่างครบวงจร

 

บุคลากรบริษัทของเรามีประสบการณ์ในด้านการขนถ่ายลำเลียงวัสดุผง-แป้ง-เกล็ด-เม็ด มากกว่า 20 ปี ทางบริษัทเราจึงมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบระบบขนถ่ายลำเลียงวัสดุแบบท่อลม Pneumatic conveying และขนถ่ายวัสดุแบบลำเลียง Mechanic conveying ได้รับความพึงพอใจและได้การยอมรับในหลายอุตสาหกรรม

 

ออกแบบเครื่องลำเลียงวัสดุผง เอเรียเทค

ออกแบบเครื่องลำเลียงวัสดุผง เอเรียเทค

 

 • ทีมงานเรารับฟัง สำรวจและวิเคราะห์ถึงความต้องการที่แท้จริงของท่าน
 • แนะนำวิธีการและระบบที่ดีที่สุดสำหรับที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการนั้นๆ
 • งานวางแผนโครงการ งานออกแบบระบบการทำงาน PFD process flow diagram
 • จัดหาอุปกรณ์ที่มีขนาดเหมาะสม ประเมินต้นทุนภายใต้งบประมาณของลูกค้า
 • ให้บริการด้านงานวิศวกรรมการออกแบบสร้างและติดตั้งระบบส่งวัสดุผง-แป้ง-เกล็ด-เม็ด ด้วยระบบท่อลม Pneumatic conveying
 • QC ตรวจเช็คงานร่วมกับลูกค้า ทดสอบการเดินระบบ conveying ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดอบรมให้ความรู้ในกระบวนการทำงานทั้งระบบให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของลูกค้าก่อนส่งมอบงานในเวลาที่กำหนด

 

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตอบตรงโจทย์ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าคือเป้าหมายความสำเร็จของเรา

 

ทำไมต้องใช้บริการจาก Aria Tech

 • ทางบริษัท มีผู้เชี่ยวชาญงานระบบส่ง กักเก็บ และการจัดการวัสดุผง และเม็ด ทางเอเรียเทคพร้อมให้คำปรึกษา และสามารถนำเสนองาน โดยเป็น One-stop-service ในงานระบบให้กับลูกค้าได้
 • บริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รับฟังเคสและความต้องการและช่วยหาทางออกในการแก้ปัญหา พร้อมนำเสนอทางออกวิธีการป้องกันปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา ด้วยเครื่องจักร-อุปกรณ์และระบบที่ลงตัวกับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมในขนาดที่แตกต่างกัน
 • ทีมงานบริหารจัดการรวมถึงบุคลากรภายในองค์กรและภาคสนามมีการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นและเป็นมืออาชีพ ประสานความร่วมมือทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าดั่งหุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • มีเทคโนโลยีพร้อมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงาน ที่ตอบโจทย์ในการจัดการด้านการลำเลียงวัตถุดิบหรือผลผลิตสำเร็จรูปที่เป็นผง-แป้ง-เกล็ด-เม็ด ซี่งสามารถขยายงานและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
 • บริการหลังการขาย ด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (PM) ตรวจสอบดูและระบบทั้งกระบวนการเพื่อป้องกันเกิดการสะดุดหยุดนิ่ง Shutdown ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
 • มีความพร้อมในการอัพเกรด พัฒนาระบบไปจนถึงการขยายเชื่อมต่อระบบเมื่อกิจการของลูกค้ามีการขยายการผลิตในอนาคต ดูแลต่อเนื่องตลอดไปดูแลจริงไม่ทิ้งกัน
 • การวางแผนออกแบบระบบ และหลังติดตั้งเพื่อการรันตีความพึงพอใจของลูกค้า และให้ระบบ Pneumatic

 

SUPPLIER

SUPPLIER เอเรียเทค

สินค้าและบริการ

เอเรียเทค เป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา ผลิต และติดตั้ง ระบบลำเลียงวัสดุผง และเม็ด

 

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบนิวเมติกคอนเวเยอร์ ให้สอดคล้องกับการใช้งาน สำหรับอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก อุตสาหกรรมผลิตผงเคมี อุตสาหกรรมผลิตแป้งอาหาร-ผลิตอาหารเสริมชนิดผง อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเม็ด-อาหารสัตว์แบบเม็ด อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย อุตสาหกรรมผลิตยา

 

ออกแบบและติดตั้ง เครื่องลำเลียงวัสดุผง

ออกแบบและติดตั้ง เครื่องลำเลียงวัสดุผง

 

ระบบนิวเมติกคอนเวเยอร์ Pneumatic conveying เป็นระบบลำเลียงแบบท่อลม ใช้ขนถ่ายวัตถุที่เป็นเม็ด-เกล็ด ขนถ่ายวัสดุผง ขนถ่ายวัสดุแป้งอาหาร ความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับ ขนาดรูปร่างทางกายภาพ น้ำหนัก ความหนาแน่นของวัตถุ

 

ประโยชน์ของการใช้ระบบขนถ่ายลำเลียงแบบนิวเมติกคอนเวเยอร์

 • สะดวกและประหยัดพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัด สามารถขนถ่ายลำเลียงผง-แป้ง-เกล็ด-เม็ด ได้ทั้งแนวดิ่ง -แนวราบ ขนถ่ายลำเลียงผง-แป้ง-เกล็ด-เม็ด เอียงทำมุมหรือแนวโค้งได้
 • ใช้ระบบท่อลมเป็นระบบปิด แก้ปัญหาเรื่องของการฟุ้งกระจายของวัตถุหรือฝุ่นในขณะที่ลำเลียง
 • ความสามารถในการขนถ่าย ส่งได้ไกลกว่าระบบขนส่งแบบอื่น ประหยัดการใช้แรงงานคนช่วยลดต้นทุนค่าแรง
 • สามารถออกแบบระบบให้มีจุดส่งวัสดุและจุดรับวัสดุทั้งแบบจุดเดียวและแบบกระจายได้หลายจุดตามความต้องการ
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบค่อนข้างต่ำ ช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตได้ดีกว่าระบบอื่น

 

ผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบลำเลียงโดยท่อลำเลียง ระบบจัดเก็บแบบไซโล-แบบแทงค์ ติดตั้งระบบกรองและดักฝุ่นผง พร้อมติดตั้งระบบอ่านค่าและระบบควบคุมการทำงานทั้งกระบวนการ รวมไปถึงระบบการบรรจุและการควบคุมฝุ่น ป้องกันการฟุ้งกระจาย

 

- บริการให้คำปรึกษาการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบครบชุด (Turn-key project)

ตัวอย่างระบบลำเลียง กักเก็บ ช่าง และผสมพลาสติก

 

ระบบลำเลียง กักเก็บ ช่าง และผสมพลาสติก

ระบบลำเลียง กักเก็บ ช่าง และผสมพลาสติก

 

ตัวอย่างระบบลำเลียง กักเก็บ และโหลด ขี้เถ้า (Fly ash) ในโรงไฟฟ้า (Fly ash handling system)

 

ระบบลำเลียง กักเก็บ และโหลด ขี้เถ้า (Fly ash) ในโรงไฟฟ้า

ระบบลำเลียง กักเก็บ และโหลด ขี้เถ้า (Fly ash) ในโรงไฟฟ้า

 

สินค้าที่เราให้บริการ ประกอบด้วย

DCL

 • Aeration Bin Bottoms and Aeration Troughs
 • Compact Filter Module
 • Dual Direcyion Positioner
 • Heavy Duty Loading Sprout
 • Single Direction Positioner 
 • Slide Gate Valve
 • Standard Loading Spout

 

ออกแบบเครื่องลำเลียงวัสดุผง เอเรียเทค

ออกแบบเครื่องลำเลียงวัสดุผง เอเรียเทค

 

AIR-TEC System (ระบบลำเลียงวัสดุด้วยลม Pneumatic conveying)

 • Bart Line
 • Bart One

 

เครื่องลำเลียงวัสดุผง Air Tech

เครื่องลำเลียงวัสดุผง Air Tech

 

A-WARD จัดเก็บแบบตู้คอนเทนเนอร์

 • Container Loader
 • Horizontal Loader

 

ติดตั้งระบบลำเลียงวัสดุผง

ติดตั้งระบบลำเลียงวัสดุผง

 

Mix

 • Batch Ploughshare Mixer
 • Continuous Ploughshare Mixer 
 • Four Fold Screw Ribbon

 

รับออกแบบเครื่องลำเลียงวัสดุผง

รับออกแบบเครื่องลำเลียงวัสดุผง

 

piab (ระบบลำเลียงวัสดุด้วยลมด้วยการดูด Pneumatic vacuum conveying)

 • Vacuum conveyor

ระบบลำเลียงวัสดุด้วยลมด้วยการดูด

ระบบลำเลียงวัสดุด้วยลมด้วยการดูด

 

Vibra screw

 • Batch Loss-in-Weight
 • Bin Activator
 • HD Screw Feeder

 

ออกแบบติดตั้ง เครื่องลำเลียงวัสดุผง

ออกแบบติดตั้ง เครื่องลำเลียงวัสดุผง