เครื่องลำเลียงวัสดุผง bulk matrial handling

เครื่องลำเลียงวัสดุผง เอเรียเทค
ออกแบบติดตั้งระบบลำเลียงวัสดุผง เอเรียเทค

ผู้ให้บริการด้านการขนถ่ายลำเลียงวัตถุวัสดุผง-เกล็ดและเม็ด

บริษัท เอเรียเทค จำกัด เป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา ผลิต และติดตั้ง ระบบลำเลียงวัสดุผง และเม็ด แบบครบวงจร ให้สอดคล้องกับการใช้งาน โรงงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติก โรงงานอาหาร โรงงานซีเมนต์ โรงงานยา โรงงานปุ๋ย
โรงงานทุกชนิดที่ต้องการระบบลำเลียงวัสดุผง

บริการออกแบบ-ให้คำปรึกษา

บริการออกแบบและให้คำปรึกษา เครื่องลำเลียงวัสดุผง

บริการผลิตและติดตั้ง

ผลิตและติดตั้ง เครื่องลำเลียงวัสดุผง

บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย เครื่องลำเลียงวัสดุผง

ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบส่งวัสดุผง

บริษัท Aria Tech ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยธุรกิจหลักของเราคือ การออกแบบและติดตั้งระบบส่งวัสดุผง โดยที่ระบบของเรามีทั้งในรูปแบบ Pneumatic (ส่งด้วยลม) และ Mechanic (ระบบเครื่องจักร) Pneumatic conveying บุคลากรบริษัทของเรามีประสบการณ์ในด้านการส่งวัสดุผงมากกว่า 20 ปี ทางบริษัทเราจึงมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบระบบส่งวัสดุ (Pneumatic conveying) ซึ่งทำให้เราออกแบบระบบที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และได้รับการยอมรับในหลายอุตสาหกรรม เช่น ซีเมนต์ พลาสติก เคมี อาหาร ยา โรงไฟฟ้า และสิ่งเวดล้อม นอกจากนี้ Aria Tech ยังมีการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น และเป็นมืออาชีพ เราทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าตั้งแต่การวางแผนออกแบบระบบ และหลังติดตั้งเพื่อการรันตีความพึงพอใจของลูกค้า และให้ระบบ Pneumatic conveying ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องลำเลียงวัสดุผง bulk matrial handling

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โรงงานผลิตอาหารและยา

- โรงงานผลิตอาหารประเภท ผงแป้ง, ถั่วเหลือง, น้ำตาล, ผงกาแฟ, ผงนม, เมล็ดงา, ข้าวสาร, ผงยีสต์ เป็นต้น

- โรงงานยา ผลิตยาวัสดุผงประเภท แคลเซียมคาร์บอเนต, โซเดียมไบคาร์บอเนต เป็นต้น

โรงไม้และสิ่งแวดล้อม

- โรงไม้ จำพวก ขี้เลื่อย และเศษไม้  เป็นต้น

- โรงงานผลิตวัสดุเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จำพวก เถ้าลอย, เม็ดคาร์บอน เป็นต้น

โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง

- โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างประเภท ผงแคลเซียม, ปูนซีเมนต์, ปูนขาว, ปูนดิบ เป็นต้น

- โรงหล่อ ผลิตวัสดุผงประเภท ทราย, เบนโทไนท์, ถ่านหิน เป็นต้น

โรงงานเคมีและพลาสติก

 - โรงงานเคมีและพลาสติก ผลิตวัสดุผงประเภท เม็ด PP, PVC, PE, ปุ๋ยเคมี, เม็ดสี เป็นต้น

สินค้าแนะนำ